Glassfasader

Glassfasader og tak

Vi kan levere og montere glassfasader og glasstak med profilbredder på 50mm.

Profildybden varierer med de vertikale spenn.

I profilsystemet kan vi montere fullisolerte tettfelter med for eksempel utenpåliggende
fasadeglass som er identiske med vindusglass.

Glasstak kan leveres som fast eller med åpningsbare vinduer. Åpningsvinduene kan
utstyres med brann- og dagligventilasjon med for eksempel regn og vindføler.
Ved større spenn må profilen monteres på underliggende stålbæringer.

I større glassgårder vil vi anbefale bruk av energikontrollerende glass.