Graaten Sjusøen

Glassfasader, dører og vinduer.

Prosjekt ferdigstilt 2018.