Arnemannsveien 3

SG Glassfasade, dører og glasstak.

Prosjekt ferdigstilt 2015.