sorumAVD. SØRUMSAND
Postb.121, 1920 Sørumsand


tlf........................63 82 79 69
mobil.................. 99 56 87 42
epost............ ofas@online.no

lillehammerAVD. LILLEHAMMER
Hovemovegen 39,
2624 Lillehammer


tlf........................61 25 79 75
mobil.................. 90 13 39 87
epost......oefasade@online.no

ringerikeAVD. HØNEFOSS
Åsaveien, 3531 Krokkleiva


tlf........................32 15 94 46
mobil.................. 97 59 05 19
epost.....honefoss@fasadetek.no

 

 

Glassfasader og glasstak

Vi kan levere og montere glassfasader og glasstak med profilbredder på 50mm.
Profildybden varierer med de vertikale spenn.

I profilsystemet kan vi montere fullisolerte tettfelter med for eksempel utenpåliggende
fasadeglass som er identiske med vindusglass.

Glasstak kan leveres som fast eller med åpningsbare vinduer. Åpningsvinduene kan
utstyres med brann- og dagligventilasjon med for eksempel regn og vindføler.
Ved større spenn må profilen monteres på underliggende stålbæringer.

I større glassgårder vil vi anbefale bruk av energikontrollerende glass.